Suikerplein

De online polikliniek van Diabetes Centraal voor u en uw kind

Diabetes Centraal biedt in aanvulling op de gebruikelijke zorg ook een digitale polikliniek met de naam 'Suikerplein'. Suikerplein is een besloten, online behandelomgeving voor patiënten van Diabetes Centraal en hun ouders. Alleen zij en hun behandelaars hebben - via een inlogscherm - toegang tot deze poli. Via Suikerplein kunnen kinderen en ouders makkelijk communiceren met hun behandelaars en met elkaar.

De functionaliteit 'berichten aan het team' biedt u en uw kind de mogelijkheid om binnen een beveiligde omgeving individuele, afgeschermde (dus niet zichtbaar voor andere gebruikers) vragen te stellen aan het team van Diabetes Centraal. Ook kan uw kind op deze manier zijn/haar bloedwaarden doorgeven. Omdat wij het belangrijk vinden dat de online communicatie tussen u, uw kind en ons op een veilige manier gebeurt, zal het mailverkeer alleen maar via de beveiligde omgeving van Suikerplein verlopen en niet via het normale mailverkeer.

Naast de mailfunctie vindt u op Suikerplein nog meer ¬†functionaliteiten, zoals nieuws, veel achtergrondinformatie over diabetes en informatie over activiteiten die vanuit Diabetes Centraal worden georganiseerd. Op het¬† forum kunnen u¬† en/of uw kind contact zoeken met andere patiënten van Diabetes Centraal en hun ouders en zo ervaringen uitwisselen.

Suikerplein is samen met jonge diabetespatiënten en hun ouders ontwikkeld door het Radboudumc in Nijmegen en is door veel gebruikers van toegevoegde waarde gebleken. Wij adviseren u en uw kind dan ook om zich aan te melden bij het Suikerplein.

Automatisch een uitnodiging

Om u aan te melden voor Suikerplein heeft u een uitnodiging van Diabetes Centraal nodig. Deze persoonlijke uitnodiging ontvangen u en uw kind automatisch in uw mailbox als uw kind patiënt is geworden bij Diabetes Centraal. Mocht u 2 weken na het eerste consult nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kijk dan even in uw ‘ongewenste mail-box’. Vindt u ook daar geen mail, neem dan contact op met ons via diabetes-centraal@antoniusziekenhuis.nl, Waarschijnlijk hebben wij dan niet uw juiste-mailadres of is onze mail niet door uw spamfilter heen gekomen.

Aanmelden op Suikerplein

Wanneer u de persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u zich aanmelden.
LET OP: de eerste keer dient u zich via de persoonlijke link in de mail te registreren.

Inloggen op Suikerplein

Als u geregistreerd bent, dan kunt u daarna voortaan inloggen via diabetescentraal.suikerplein.nl.
LET OP: zonder www, dus géén www.diabetescentraal.suikerplein.nl

Log in met:

  • E-mailadres waarnaar de uitnodiging is verzonden
  • Zelf gekozen wachtwoord
  • Sms via eigen gekozen mobiele nummer

Lukt het niet om u aan te melden of in te loggen, neem dan contact met ons op via diabetes-centraal@antoniusziekenhuis.nl.
Zie ook de veelgestelde vragen