Over diabetes

School en ziek

Diabetes op school

Als uw kind diabetes heeft, kan het gewoon naar school. Het is belangrijk dat de leerkrachten op school op de hoogte zijn van de diabetes en dat ze uw kind op school kunnen ondersteunen. Het belangrijkste is dat de leerkracht weet wat een hypo en een hyper is en hoe deze op te vangen. Ook moet uw kind tijd en ruimte krijgen om in de klas de bloedglucose te meten en eventueel te spuiten op een rustige plek. Als uw kind voor of tijdens een toets een hypo moet oplossen, gaat dat ten koste van de toetstijd. Het is mogelijk toetstijdverlenging aan te vragen via een brief van het kinderdiabetesteam. De diabetesverpleegkundige kan dit voor uw kind regelen. Kijk ook op www.diabetesopschool.nl

Ziek zijn

Bedenk dat het lichaam tijdens ziekte vaak meer insuline nodig heeft, ondanks dat er minder gegeten wordt. Koorts zorgt ervoor dat de bloedglucose zal gaan stijgen. Overleg eventueel, voordat uw kind insuline gaat spuiten, over de te geven dosis. In geval van braken (bij maagdarminfectie) kan het nodig zijn de dosering te halveren of alleen de langwerkende insuline te spuiten. Bij gebrek aan eetlust en lage bloedglucoses kan uw kind kleine beetjes koolhydraatrijke drankjes nemen, bijvoorbeeld thee met suiker, sap of wat vla of yoghurt. Als uw kind regelmatig de bloedglucosewaarde meet, bijvoorbeeld iedere drie à vier uur, kan het een eventuele ontregeling sneller op het spoor zijn.