Kinderdiabetesverpleegkundigen

De kinderdiabetesverpleegkundigen zijn voor uw kind het vaste aanspreekpunt in het ziekenhuis. U heeft met hen het meeste contact. Uw kind gaat, nadat het op de poli bij de kinderarts is geweest, ook altijd langs bij de diabetesverpleegkundige. Tussendoor kan er ook regelmatig contact zijn als het nodig is. Dat kan via mail, telefoon of een bezoek aan de polikliniek. Zij leren uw kind alles over diabetes en zorgen ervoor, dat uw kind zo goed mogelijk is ingesteld op insuline. Zij komen, als bij uw kind recent diabetes is vastgesteld, ook een keer op school uitleg geven over diabetes.

Gea van Bergen Gea van Bergen
Elly Nederend Elly Nederend
Lucia Overbeek Lucia Overbeek
Brenda Popijus Brenda Popijus
Nel Schrouwen Nel Schrouwen
Wandelien Straver Wandelien Straver
Hanneke Stuart Hanneke Stuart
Yvonne Vergeer Yvonne Vergeer

Doktersassistente

Femke Edelbroek is onze doktersassistente. Zij ontvangt de kinderen (en hun ouders) op de polikliniek, meet en weegt de kinderen, en draagt zorg voor de administratieve taken zoals het uitdraaien van pompgegevens.

Femke Edelbroek Femke Edelbroek
Doktersassistente