Terug naar Actueel

Vrijdag 18 december 2015

Diakonessenhuis treedt toe tot kinderdiabetescentrum Diabetes Centraal

Vanaf 1 januari 2016 treedt het Diakonessenhuis toe tot Diabetes Centraal, het behandelcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes in Midden-Nederland. Diabetes Centraal is opgericht op 1 januari 2015 door vier ziekenhuizen in deze regio. Zij hebben de kinderdiabeteszorg geconcentreerd, om zo de zorg te kunnen blijven bieden die voldoet aan de kwaliteitsnormen, zoals vastgesteld door de NDF.

Vanaf 1 januari 2016 participeren de volgende vijf ziekenhuizen in het Centrum:

  • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein;
  • Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden;
  • Ziekenhuis Rivierenland Tiel;
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht;
  • Diakonessenhuis Utrecht/Zeist.

Het kinderdiabetesteam bestaat per 1 januari 2016 uit de kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, kinderdiëtisten en kinderpsychologen van alle vijf deelnemende ziekenhuizen.

Diabetes Centraal is gehuisvest als "zelfstandig" behandelcentrum binnen het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht (Soestwetering 1, Utrecht).